Raport nr 21/2012
9.07.2012

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 lipca 2012 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 lipca 2012 r. następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na ZWZ:

Pani Monika Chadaj reprezentowała 515.515 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 6,77% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,98% w ogólnej liczbie głosów;

Pan Artur Górnik wraz z podmiotami zależnymi reprezentował 508.146 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 6,77% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,93% w ogólnej liczbie głosów;

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna reprezentowała 525.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 6,90% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,06% w ogólnej liczbie głosów;

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna reprezentowała 496.201 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 8,50% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,84% w ogólnej liczbie głosów;

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna reprezentowała 646.826 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 8,50% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,00% w ogólnej liczbie głosów;

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentował 1.700.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 22,33% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 13,14% w ogólnej liczbie głosów;

Renale Managament Limited reprezentował 3.026.419 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 39,75% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 23,39% w ogólnej liczbie głosów;

Na ogólną liczbę 12.936.509 akcji Spółki, na ZWZ reprezentowanych było 7.612.949 akcji (58,85%).

Na każdą akcję przypada jeden głos.