Raport nr 27/2010
3.06.2010

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Zamościu przekazuje, w załączniku poniżej, wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Zamościu ul. Okrzei 32. Raporty bieżące i okresowe są dostępne również na stronie internetowej Emitenta: http://www.kredytinkaso.pl

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie

Załącznik:

Raporty bieżące:
16.12.2009 r. 49/2009 Prywatna emisja obligacji serii P
14.12.2009 r. 48/2009 Zakup pakietu wierzytelności od TP SA
08.12.2009 r. 47/2009 Zakończenie prywatnej emisji obligacji serii O.
07.12.2009 r. 46/2009 Przychody z działalności operacyjnej za listopad 2009 r.
05.12.2009 r. 45/2009 Prywatna emisja obligacji serii O
01.12.2009 r. 44/2009 Korekta raportu półrocznego Kredyt Inkaso S.A. za pierwsze półrocze 2009/2010 r.
27.11.2009 r. 43/2009 Szacunki wyników finansowych Emitenta
04.11.2009 r. 42/2009 Przychody z działalności operacyjnej za październik 2009 r.
09.10.2009 r. 41/2009 Przychody z działalności operacyjnej za wrzesień 2009 r.
05.10.2009 r. 40/2009 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie.
30.09.2009 r. 39/2009 Wybór biegłego rewidenta
18.09.2009 r. 38/2009 Zakup pakietu wierzytelności od PTK Centertel sp. z o.o. (operatora sieci ORANGE).
18.09.2009 r.37/2009 Zakup pakietów wierzytelności od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
08.09.2009 r. 36/2009 Przychody z działalności operacyjnej za sierpień 2009 r.
02.09.2009 r. 35/2009 Zakończenie prywatnej emisji obligacji serii M
27.08.2009 r. 34/2009 Prywatna emisja obligacji serii M
20.08.2009 r. 33/2009 Sporządzenie tekstu jednolitego statutu
10.08.2009 r. 32/2009 Przychody z działalności operacyjnej za lipiec 2009 r.
24.07.2009 r. 31/2009 Powołanie Komitetu Audytu oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
24.07.2009 r. 30/2009 Powołanie osoby nadzorującej Emitenta.
24.07.2009 r. 29/2009 Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej.
03.07.2009 r. 28/2009 Powołanie osoby nadzorującej Emitenta.
03.07.2009 r. 27/2009 Decyzja o wypłacie dywidendy.
03.07.2009 r. 26/2009 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 lipca 2009 r.
03.07.2009 r. 25/2009 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 lipca 2009 r.
02.07.2009 r. 24/2009 Przychody z działalności operacyjnej za czerwiec 2009 r.
02.07.2009 r. 23/2009 Zawiadomienie o liczbie akcji Kredyt Inkaso S.A. posiadanych przez fundusze zarządzane przez DWS Polska TFI S.A.
01.07.2009 r. 22/2009 Raport roczny Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy od 01.04.2008 r. do 31.03.2009 r. (angielska wersja językowa, korekta błędu łącza w polskiej wersji językowej)
25.06.2009 r. 21/2009 Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej.
18.06.2009 r. 20/2009 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (03.07.2009).
16.06.2009 r. 19/2009 Zakup pakietu wierzytelności od PTK Centertel sp. z o.o. w Warszawie (operatora sieci ORANGE).
12.06.2009 r. 18/2009 Prywatna emisja obligacji serii K
10.06.2009 r. 17/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.
10.06.2009 r. 16/2009 Zwołanie i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
08.06.2009 r. 15/2009 Przychody z działalności operacyjnej za maj 2009 r.
02.06.2009 r. 14/2009 Wybór oferty Kredyt Inkaso S.A. na zakup pakietów wierzytelności od podmiotów z Grupy TP S.A.
01.06.2009 r. 13/2009 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy rozpoczynający sie 1 kwietnia 2008 r. i kończący sie 31 marca 2009 r.
26.05.2009 r. 12/2009 zawiadomienie o nabyciu akcji
26.05.2009 r. 11/2009 zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcji na akcjach
08.05.2009 r. 10/2009 Przychody z działalności operacyjnej za kwiecień 2009 r.
21.04.2009 r. 9/2009 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym sie 1 kwietnia 2009 r. i kończącym sie 31 marca 2010 r.
03.04.2009 r. 8/2009 Przychody z działalności operacyjnej za marzec 2009 r.
30.03.2009 r. 7/2009 Zakup pakietu wierzytelności od PTK Centertel sp. z o.o. w Warszawie (operatora sieci ORANGE)
27.03.2009 r. 6/2009 Zakończenie prywatnej emisji obligacji serii H
26.03.2009 r. 5/2009 Prywatna emisja obligacji serii H
13.03.2009 r. 4/2009 Wybór oferty Kredyt Inkaso S.A. na zakup pakietów wierzytelności od podmiotów z Grupy TP S.A.
02.03.2009 r. 3/2009 Przychody z działalności operacyjnej za luty 2009 r.
06.02.2009 r. 2/2009 Przychody z działalności operacyjnej za styczeń 2009 r.
06.01.2009 r. 1/2009 Ład korporacyjny – strona internetowa w języku angielskim

Raporty okresowe:
30.11.2009 Raport za I półrocze 2009/10
16.08.2009 Raport kwartalny Q1/2009/10
16.06.2009 Raport roczny 2008/09
11.02.2009 Raport kwartalny Q3/2008/09