Raport nr 22/2024
12:50 3.04.2024

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii S1 w alternatywnym systemie obrotu

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 20/2024 z dnia 27 marca 2024 r., niniejszym informuje, że w dniu 2 kwietnia 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wyznaczeniu na dzień 4 kwietnia 2024 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu wyemitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii S1.

Pliki do pobrania