Raport nr 37/2011
18.04.2011

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla obligacji serii S02 i S

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu („Emitent”) informuje o wyznaczeniu przez Zarząd BondSpot S.A. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu Catalyst obligacji serii S02 i S03 Emitenta na dzień 20 kwietnia 2011 r.

Jednocześnie Zarząd BondSpot S.A. uchwałami nr 60/11 i 61/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r. określił:
1) dla 60.000 obligacji na okaziciela serii S02 oznaczonych kodem PLKRINK00063 o wartości nominalnej 1.000 zł każda:
– datę ostatniego notowania – 24.03.2014 r.
– jednostkę obrotu – 1 szt.
– jednostkę obligatoryjną – 100 szt.
– symbol KRI0414;
2) dla 15.000 obligacji na okaziciela serii S03 oznaczonych kodem PLKRINK00063 o wartości nominalnej 1.000 zł każda:
– datę ostatniego notowania – 22.03.2016 r.
– jednostkę obrotu – 1 szt.
– jednostkę obligatoryjną – 100 szt.
– symbol KRI0416.