Raport nr 8/2018
19:23 19.02.2018

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii D1 w alternatywnym systemie notowań (Catalyst)

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., Uchwały nr 36/18 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia na dzień 21 lutego 2018 roku, pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii D1 wyemitowanych przez Spółkę, o łącznej wartości nominalnej 65.000.000 zł (sześćdziesiąt pięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLKRINK00212.

Jednocześnie postanowiono określić dla w/w obligacji:
a) dzień ostatniego notowania – 14 października 2020 r.,
b) jednostkę obrotu – 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d) symbol – KRI1020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.