Raport nr 46/2019
16:12 29.10.2019

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii F1 w alternatywnym systemie notowań (Catalyst)

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., Uchwały nr 256/19 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia na dzień 31 października 2019 roku, pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 210.000 (dwieście dziesięć) obligacji na okaziciela serii F1 wyemitowanych przez Spółkę, o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 zł (dwieście dziesięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLKRINK00253.

Jednocześnie postanowiono określić dla w/w obligacji:

a) dzień ostatniego notowania – 14 kwietnia 2023 r.,

b) jednostkę obrotu – 1 szt.,

c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,

d) symbol – KRI0423.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania