Raport nr 14/2015
28.05.2015

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii X w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., Uchwały nr 87/15 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia na dzień 29 maja 2015 roku, pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 69.000 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii X spółki Kredyt Inkaso S.A., o łącznej wartości nominalnej 69.000.000 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLKINK00154. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.