Raport nr 8/2016
22.02.2016

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii Y w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., Uchwały nr 34/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia na dzień 25 lutego 2016 roku, pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 40.000 (czterdzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii Y spółki Kredyt Inkaso S.A., o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLKINK00162.
Jednocześnie postanowiono określić dla w/w obligacji:
a) dzień ostatniego notowania – 11 czerwca 2019 r.,
b) jednostkę obrotu – 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d) symbol – KRI0619.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.