Raport nr 6/2009
27.03.2009

Zakonczenie prywatnej emisji obligacji serii H

arząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje o zakończeniu prywatnej emisji obligacji serii H.

Wobec złożenia ofert i przyjęcia zapisów na wszystkie oferowane 18 (osiemnaście) sztuk obligacji serii H z terminem wykupu 30 czerwca 2010 r. o wartości nominalnej 400.000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Zarząd Spółki dokonał ich przydziału.

Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 7.200.000,00 PLN (siedem milionów dwieście tysięcy złotych).

Artur Górnik – Prezes Zarządu