Raport nr 35/2009
2.09.2009

Zakończenie prywatnej emisji obligacji serii M

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje o zakończeniu prywatnej emisji obligacji serii M.

Złożone zostały zapisy na 1.000 (jeden tysiąc) z oferowanych od 1 do 1.500 dwuletnich obligacji serii M o wartości nominalnej 10.000 PLN (dziesięć tysięcy) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Wobec powyższego Zarząd Spółki w dniu 02.09.2009 r. dokonał ich przydziału.

Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów). Oprocentowanie wynosi WIBOR 6M plus 6,5%.

Artur Górnik – Prezes Zarządu