Raport nr 37/2007
28.09.2007

Zakończenie zamkniętej emisji obligacji

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje o zakończeniu w dniu dzisiejszym zamkniętej emisji obligacji (w trybie oferty niepublicznej).

Wobec złożenia ofert i przyjęcia zapisów na wszystkie (10 szt.) 6 – miesięczne obligacje serii A o wartości nominalnej 450.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Zarząd Spółki w dniu 28.09.2007 r. dokonał ich przydziału.

Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 4.500 000 PLN (słownie: cztery miliony i pięćset tysięcy).

Wpływy z emisji przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z zakupem pakietów wierzytelności w przetargach organizowanych przez usługodawców masowych, a także na pokrycie kosztów dochodzenia zapłaty tychże wierzytelności.

Artur Górnik – Prezes Zarządu