Raport nr 25/2008
27.06.2008

Zakup pakieów wierzytelności od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym (27 czerwca 2008 roku) umowy zakupu od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 15,94 mln zł (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach.

Transakcja zakupu jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10 % przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Artur Górnik – Prezes Zarządu