Raport nr 35/2008
16.12.2008

Zakup pakietów wierzytelności od PTK Centertel sp. z o.o. (operatora sieci ORANGE)

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje iż powziął wiadomość o zawarciu 2 umów zakupu od PTK Centertel sp. z o.o. w Warszawie pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 43,96 mln. zł.

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach. Transakcja zakupu jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10 % przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Artur Górnik – Prezes Zarządu