Raport nr 15/2010
22.03.2010

Zakup pakietów wierzytelności od PTK Centertel sp. z o.o. (operatora sieci ORANGE)

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje że w dniu dzisiejszym (22 marca 2010 roku) powziął informacje o zawarciu umowy zakupu od PTK Centertel sp. z o.o. (operatora sieci ORANGE) w Warszawie trzech pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 47,18 mln zł (czterdzieści siedem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach.

Transakcja zakupu jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.