Raport nr 22/2008
23.06.2008

Zakup pakietów wierzytelności od PTK Centertel sp. z o.o. (operatora sieci ORANGE)

Zarzad Kredyt Inkaso S.A. w Zamosciu (Emitent) informuje iż w dniu dzisiejszym (23 czerwca 2008 roku) doszło do zawarcia 2 umów zakupu od PTK Centertel sp. z o.o. w Warszawie pakietów wierzytelnosci o łacznej wartosci nominalnej 39,82 mln. zł.

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegaja od stosowanych w tego typu umowach. Transakcja zakupu jest standardowa usługa swiadczona przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalnosci.

Kryterium uznania umowy za znaczaca jest wartosc przekraczajaca 10 % przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (2Q2006/07/08-5Q2006/07/08).

Artur Górnik – Prezes Zarządu