Raport nr 37/2009
21.09.2009

Zakup pakietów wierzytelności od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym (18 września 2009 roku) umowy zakupu od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie trzech pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 18,2 mln zł (osiemnaście milionów dwieście tysięcy złotych).

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach.

Transakcja zakupu jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.

Artur Górnik – Prezes Zarządu