Raport nr 46/2007
17.12.2007

Zakup pakietów wierzytelności od Telekomunikacji Polskiej SA

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym (17 grudnia 2007 roku) trzech umów zakupu od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 32,3 mln. zł. Szczegółowe warunki umów nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach.

Transakcja zakupu jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta wynoszących na 27.12.2006 r. 8 003 tys. zł.

Artur Górnik – Prezes Zarządu