Raport nr 85/2010
23.11.2010

Zakup pakietu wierzytelności od Euro Bank S.A. we Wrocławiu

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 09 listopada 2010 r. Rb nr 78/2010 o wyborze oferty Kredyt Inkaso S.A. na zakup portfela wierzytelności od Euro Bank S.A., Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje że
w dniu wczorajszym (22 listopada 2010 roku) powziął informacje o zawarciu umowy zakupu od Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu pakietu wierzytelności o wartości nominalnej kapitału 18,27 mln. zł z prawem do należności ubocznych. Łączna wartość pakietu wynosi 22,03 mln złotych.
Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach.
Transakcja zakupu jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej
działalności.