Raport nr 14/2008
30.04.2008

Zakup pakietu wierzytelności od Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. (operatora sieci ERA)

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje iż w dniu 29 kwietnia 2008 roku powziął wiadomość o zawarciu umowy zakupu od Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. w Warszawie pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 7.216.765,32 (siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści dwa grosze) zł.

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach.

Transakcja zakupu jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10 % przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (1Q2007-4Q2007).

Artur Górnik – Prezes Zarządu