Raport nr 31/2007
5.09.2007

Zakup pakietu wierzytelności od Polskiej Telefonii Cyfrowej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje o zawarciu w dniu wczorajszym (04 września 2007 roku) umowy zakupu od Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. w Warszawie pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 7 988 tys. zł. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach.

Transakcja zakupu jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności. Dokonując przedmiotowego zakupu Emitent kontynuuje realizację celów emisji określonych prospektem emisyjnym.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta wynoszących na 27.12.2006 8 003 tys. zł.

Artur Górnik – Prezes Zarządu