Raport nr 38/2009
18.09.2009

Zakup pakietu wierzytelności od PTK Centertel sp. z o.o. (operatora sieci ORANGE)

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym (18 września 2009 roku) umowy zakupu od PTK Centertel sp. z o.o. w Warszawie pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 15,79 mln zł (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysiące złotych).

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach.

Transakcja zakupu jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.

Artur Górnik – Prezes Zarządu