Raport nr 32/2007
24.09.2007

Zakup pakietu wierzytelności od PTK Centertel sp. z o.o. operatora sieci ORANGE

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje iż w dniu dzisiejszym (24 września 2007 roku) doszło do zawarcia umowy zakupu od PTK Centertel sp. z o.o. w Warszawie pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 46,05 mln. zł. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach.

Transakcja zakupu jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności. Dokonując przedmiotowego zakupu Emitent kontynuuje realizację celów emisji określonych prospektem emisyjnym.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta wynoszących na 27.12.2006 8 003 tys. zł.

Artur Górnik – Prezes Zarządu