Raport nr 19/2009
16.06.2009

Zakup pakietu wierzytelnosci od PTK Centertel sp. z o.o. w Warszawie (operatora sieci ORANGE)

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym (16 czerwca 2009 roku) umowy zakupu od PTK Centertel sp. z o.o. w Warszawie pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 24,73 mln zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych).

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach.

Transakcja zakupu jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.

Artur Górnik – Prezes Zarządu