Raport nr 48/2009
14.12.2009

Zakup pakietu wierzytelności od TP SA

W uwagi na brak informacji o podmiocie w skutek błędu w raporcie bieżącym 48/2009 wysłanym w dniu 14.12.2009, przesyłamy raport raz jeszcze.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym (14 grudnia 2009 roku) umowy zakupu od TP SA w Warszawie pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 12,59 mln zł (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach.

Transakcja zakupu jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.

Artur Górnik – Prezes Zarządu