Raport nr 10/2011
9.02.2011

Zaprzestanie publikacji informacji o miesięcznych przychodach Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, że zaprzestaje przekazywać do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego informacji o miesięcznych jednostkowych przychodach Emitenta. Z uwagi na powstanie Grupy Kapitałowej informacje o jednostkowych miesięcznych przychodach mogłyby wprowadzać w błąd inwestorów.
W przypadku podjęcia decyzji o przekazywaniu do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego skonsolidowanych miesięcznych przychodów Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., Emitent przekaże informacje o tym raportem bieżącym.