Raport nr 2/2011
18.01.2011

Zarejestrowanie przez Sąd Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu w rejestrze przedsiębiorców KRS

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. oraz raportu bieżącego nr 94/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że na podstawie pobranego w dniu dzisiejszym (18 stycznia 2011 r.) odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców powziął wiadomość, że w dniu 14 stycznia 2011 r. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował pod nr KRS 0000375853 Kancelarię FORUM SA z siedzibą w Zamościu, nad którą na podstawie umowy z dnia 30.12.2010 r. kontrolę sprawuje Kredyt Inkaso S.A.