Raport nr 32/2021
18:14 26.08.2021

Zatwierdzenie prospektu podstawowego

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy programu emisji obligacji dotyczącego emisji przez Spółkę obligacji do łącznej kwoty 150.000.000 PLN, w związku z ustanowieniem publicznego programu emisji obligacji Emitenta, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

Pliki do pobrania