Raport nr 5/2023
17:24 15.03.2023

Zatwierdzenie suplementu do prospektu podstawowego

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje o otrzymaniu dziś, tj. 15 marca 2023 r., informacji o wydaniu w dniu 15 marca 2023 r. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia suplementu („Suplement 1”) do prospektu podstawowego, zatwierdzonego w dniu 16 lutego 2023 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.

Suplement 1 został sporządzony w związku z publikacją w dniu 1 marca 2023 r. śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.

Pliki do pobrania