Raport nr 45/2021
17:42 6.10.2021

Zatwierdzenie suplementu do prospektu podstawowego

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym decyzji Komisji Nadzoru Finansowego datowanej na dzień 05 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 („Suplement”) do prospektu podstawowego, zatwierdzonego w dniu 26 sierpnia 2021 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. Suplement został sporządzony w związku z publikacją w dniu 27 sierpnia 2021 r. skróconego śródrocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 r.

Pliki do pobrania