Raport nr 61/2021
13:23 16.12.2021

Zatwierdzenie suplementu nr 2 do prospektu podstawowego

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu informacji o wydaniu w dniu 15 grudnia 2021 r. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 („Suplement 2”) do prospektu podstawowego, zatwierdzonego w dniu 26 sierpnia 2021 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r., do którego w dniu 05 października 2021 r. Komisja zatwierdziła suplement nr 1 (raport bieżący nr 45/2021 z dnia 06 października 2021 r.). Suplement 2 został sporządzony w związku z publikacją w dniu 19 listopada 2021 r. półrocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 r.

Pliki do pobrania