Raport nr 38/2023
14:40 5.09.2023

Zatwierdzenie suplementu nr 3 do prospektu podstawowego

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje o otrzymaniu informacji o wydaniu w dniu 5 września 2023 r. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 („Suplement 3”) do prospektu podstawowego, zatwierdzonego w dniu 16 lutego 2023 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 16 lutego 2023 r., do którego Komisja zatwierdziła suplement nr 1 w dniu 15 marca 2023 r. (raport bieżący nr 5/2023 z dnia 15 marca 2023 r.), oraz suplement nr 2 w dniu 26 lipca 2023 r. (raport bieżący nr 30/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.).

Suplement 3 został sporządzony w związku z publikacją w dniu 29 sierpnia 2023 r. śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023 r.

Pliki do pobrania