Raport nr 1/2024
17:16 4.01.2024

Zatwierdzenie suplementu nr 4 do prospektu podstawowego

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje o otrzymaniu informacji o wydaniu w dniu 4 stycznia 2024 r. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 („Suplement 4”) do prospektu podstawowego, zatwierdzonego w dniu 16 lutego 2023 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 16 lutego 2023 r., do którego Komisja zatwierdziła suplement nr 1 w dniu 15 marca 2023 r. (raport bieżący nr 5/2023 z dnia 15 marca 2023 r.), suplement nr 2 w dniu 26 lipca 2023 r. (raport bieżący nr 30/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.) oraz suplement nr 3 w dniu 5 września 2023 r. (raport bieżący nr 38/2023 z dnia 5 września 2023 r.).

Suplement 4 został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Spółkę w dniu 19 grudnia 2023 r. śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 r.

Pliki do pobrania