Raport nr 8/2022
16:29 17.03.2022

Zatwierdzenie suplementu nr 4 do prospektu podstawowego.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A.  informuje o otrzymaniu informacji o wydaniu w dniu 17 marca 2022 r. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 („Suplement 4”) do prospektu podstawowego, zatwierdzonego w dniu 26 sierpnia 2021 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r., do którego w dniu 05 października 2021 r. Komisja zatwierdziła suplement nr 1 (raport bieżący nr 45/2021 z dnia 06 października 2021 r.), suplement nr 2 w dniu 15 grudnia 2021 r.  (raport bieżący nr 61/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.) oraz suplement nr 3 w dniu 15 marca 2022 r.  (raport bieżący nr 7/2022 z dnia 16 marca 2022 r.).

Suplement 4 został sporządzony w związku z identyfikacją możliwych ryzyk związanych z inwazją Rosji na Ukrainę i sankcjami gospodarczymi z nimi związanymi.

Pliki do pobrania