Raport nr 25/2010
26.05.2010

Zawarcie umowy i rozpoczęcie współpracy z CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o..

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu informuje, iż w dniu 25 maja otrzymał podpisaną umowę pomiędzy Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu oraz spółką CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie datowaną na dzień 22 kwietnia 2010r. Jest to umowa ramowa określająca zasady sprzedaży wierzytelności. Umowa reguluje zasady i procedury współpracy między stronami w zakresie oferowania do sprzedaży przez CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o., pakietów wierzytelności trudnych oraz nabywania ich przez Kredyt Inkaso SA.

Rozpoczęcie współpracy Kredyt Inkaso SA z CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o., jest następstwem realizacji strategii Kredyt Inkaso SA. Wykonanie umowy może zapewnić zwiększenie poziomu zakupów wierzytelności przez Kredyt Inkaso SA a także przyczynić się do dywersyfikacji posiadanego portfolio.