Raport nr 27/2007
21.08.2007

Zawarcie umowy i rozpoczęcie współpracy z PTK Centertel sp. z o.o. (operatorem sieci ORANGE)

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu informuje, iż powziął wiadomość o zawarciu w dniu 20 sierpnia 2007 roku pomiędzy Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu oraz spółką Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (operatorem sieci ORANGE) ramowej umowy przelewu wierzytelności. Umowa reguluje zasady i procedury współpracy między stronami w zakresie oferowania do sprzedaży przez PTK Centertel sp. z o.o. pakietów wierzytelności trudnych oraz nabywania ich przez Kredyt Inkaso SA.

Rozpoczęcie współpracy Kredyt Inkaso SA z PTK Centertel sp. z o.o. jest realizacją jednego z celów strategicznych określonych w pkt. 6.1.1 prospektu emisyjnego Kredyt Inkaso SA. Wykonanie umowy zapewni istotne zwiększenie poziomu zakupów wierzytelności przez Kredyt Inkaso SA oraz wykorzystania środków pozyskanych w wyniku publicznej emisji akcji.

Artur Górnik – Prezes Zarządu