Raport nr 20/2011
18.03.2011

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 marca 2011 r. otrzymał od PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie, informację o przekroczeniu w dół progu 5 % udziału głosów z portfeli inwestycyjnych klientów w ogólnej liczbie głosów u Emitenta, o poniższej treści:

„PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła 24, uprzejmie informuje, iż 14 marca 2011 r. powziął wiedzę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) w związku z rejestracją nowej emisji akcji. W wyniku podwyższenia zdarzenia udział głosów z portfeli inwestycyjnych naszych Klientów w ich ogólnej liczbie w Spółce przekroczył w dół 5%.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 440.802
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,00%
Liczba głosów z akcji: 440.802
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,00%

 

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 440.802
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 4,81%
Liczba głosów z akcji: 440.802
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,81% „.