Raport nr 6/2008
19.02.2008

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał od Agnieszki Buchajskiej i Artura Maksymiliana Górnika informacje o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. o poniższej treści:

Od Agnieszki Buchajskiej o treści:

„W związku z powzięciem informacji o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Kredyt Inkaso SA zawiadamiam o zmianie wskaźnika ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. mi przypadających z 44,18% na 40,17%.

W dniu 14 grudnia 2007 r. w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku subskrypcji prywatnej akcji serii C zmianie uległa łączna ilość wyemitowanych akcji (odpowiadająca ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu) spółki Kredyt Inkaso SA z 4.995.000 do 5.494.000.

W wyniku powyższego (bez zmiany ilości posiadanych przeze mnie akcji t.j. 2.207.000) zmianie uległ procentowy wskaźnik liczby głosów mi przypadających na Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso SA z 44,18% na 40,17%.”

Od Artura Maksymiliana Górnika o treści:

„W związku z powzięciem informacji o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Kredyt Inkaso SA zawiadamiam o zmianie wskaźnika ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. mi przypadających z 5,61% na 5,10%, a wraz z głosami przypadającymi KI sp. z o.o. (dawniej: Kredyt Inkaso sp. z o.o.) – spółce w której posiadam 100% udziałów – z 10,41% na 9,46%.

W dniu 14 grudnia 2007 r. w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku subskrypcji prywatnej akcji serii C zmianie uległa łączna ilość wyemitowanych akcji (odpowiadająca ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu) spółki Kredyt Inkaso SA z 4.995.000 do 5.494.000.

W wyniku powyższego (bez zmiany ilości posiadanych przeze mnie akcji t.j. 280.000 oraz akcji posiadanych przez KI sp. z o.o. t.j. 240.000) zmianie uległ procentowy wskaźnik liczby głosów mi przypadających na Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso SA z 5,61% na 5,10%, a wraz z głosami przypadającymi KI sp. z o.o. z 10,41% na 9,46%.”

Artur Górnik – Prezes Zarządu