Raport nr 22/2020
14:59 19.11.2020

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2020 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Spółki – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”), datowanej na dzień 18 listopada 2020 r. propozycji uchwał do pkt 25 ppkt 2,3,5 zmienionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 listopada 2020 r.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje projekty uchwał zaproponowane przez Akcjonariusza.

Pliki do pobrania