Raport nr 46/2018
15:09 17.09.2018

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2018 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, od akcjonariusza Spółki – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”), datowanej na dzień 17.09.2018 r. propozycji uchwał do pkt 20 ppkt 3, pkt 20 ppkt 4, pkt 20 ppkt 6 zmienionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 września 2018r.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje projekty uchwał zaproponowane przez Akcjonariusza.

Pliki do pobrania