Raport nr 53/2015
20.11.2015

Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu BEST S.A. oraz Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2015 z dnia 28.09.2015 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 19.11.2015 r. przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu BEST S.A. oraz Kredyt Inkaso S.A.

Otrzymanie zgody na koncentrację jest jednym z warunków koniecznych do kontynuacji procesu połączenia i kolejnym krokiem w drodze do jego realizacji.