Raport nr 35/2010
30.06.2010

Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym złożył Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie wniosek o zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego spółki Kredyt Inkaso S.A. wraz z wymaganymi dokumentami.

 

W/w dokument rejestracyjny służyć będzie publicznej ofercie i dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym nowych akcji Spółki serii E w oparciu o uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso SA z dnia 28 kwietnia 2010 r. (raport bieżący nr 21/2010 z dnia 28.04.2010 r.), planowanych emisji w ramach kapitału docelowego (proponowanych przez Zarząd do uchwalenia na ZWZ Emitenta w dniu 1 lipca 2010 r.) oraz emisjom obligacji (o ile emitowane będą w trybie oferty publicznej) w terminie 1 (jednego) roku od dnia zatwierdzenia dokumentu.