Raport nr 3/2022
18:07 18.02.2022

Złożenie przez podmiot pośrednio zależny od Spółki wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zezwolenia zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 28 września 2021 r., Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o złożeniu w dniu dzisiejszym przez podmiot pośrednio zależny od Spółki tj. KI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zezwolenia zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

 

 

O kolejnych istotnych czynnościach Spółka będzie informować kolejnym raportem bieżącym.

 

Pliki do pobrania