Raport nr 19/2007
16.07.2007

Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym członek Rady Nadzorczej Jarosław Pawełczuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem 16 lipca 2007 r.

Artur Górnik – Prezes Zarządu