Raport nr 22/2015
13.08.2015

Zmiana adresu siedziby Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu nr III/1/08/2015 z dnia 13 sierpnia 2015r. ulegnie zmianie adres siedziby Emitenta.
Począwszy od dnia 15 sierpnia 2015 r. adres siedziby Emitenta będzie następujący:
ul. Domaniewska 39, 02 – 672 Warszawa