Raport nr 28/2007
22.08.2007

Zmiana adresu siedziby Kredyt Inkaso SA

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna (Emitent) informuje o zmianie adresu siedziby Spółki. Siedziba Emitenta nadal znajduje się w Zamościu, uległ natomiast zmianie adres: było „ul. Peowiaków 9”, a obecnie jest ul. Okrzei 32 (22 – 400 Zamość).