Raport nr 23/2021
16:51 18.06.2021

Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2020 r. i kończący się 31 marca 2021 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że ulega zmianie data publikacji  jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2020 r. i kończący się 31 marca 2021 r. wskazana w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. Nowym terminem publikacji ww. raportu jest 9 lipca 2021 r.

 

Pozostałe terminy publikacji dalszych raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym nr 8/2021 nie ulegają zmianie.

Pliki do pobrania