Raport nr 17/2020
15:39 13.10.2020

zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2020 r. i kończący się 31 marca 2021 r

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że ulega zmianie data publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2020 r. i kończącego się 31 marca 2021 r. wskazana w raporcie bieżącym nr 11/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. Nowym terminem publikacji ww. raportu jest 16 października 2020 r.

Pozostałe terminy publikacji dalszych raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym nr 11/2020 nie ulegają zmianie.

Pliki do pobrania