Raport nr 24/2020
15:27 23.11.2020

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2020 r. i kończącego się 31 marca 2021.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że ulega zmianie data publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2020 r. i kończącego się 31 marca 2021 r. wskazana w raporcie bieżącym nr 11/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. Nowym terminem publikacji ww. raportu jest 26 listopada 2020 r.

Pliki do pobrania