Raport nr 47/2017
17:21 20.09.2017

Zmiana zakresu prokury

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 września 2017 r. dokonał zmiany zakresu prokury udzielonej w dniu 29 lutego 2016 r. Panu Krzysztofowi Pilusiowi polegającej na tym, że:

(i) dotychczasowa prokura samoistna udzielona Panu Krzysztofowi Pilusiowi na mocy uchwały Zarządu nr VII/1/02/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. została odwołana ze skutkiem na koniec dnia 20 września 2017 r.;
(ii) jednocześnie udzielono Panu Krzysztofowi Pilusiowi prokury mieszanej, o której mowa w art. 1094 § 11 Kodeksu cywilnego, która obejmuje umocowanie prokurenta wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem Zarządu Spółki, z dniem 21 września 2017 r.

Życiorys Pana Krzysztofa Pilusia oraz wszelkie inne wymagane informacje i oświadczenia Spółka przekazała raportem bieżącym nr 12/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.