Raport nr 32/2010
18.06.2010

Zmiany statutu funduszu sekurytyzacyjnego

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że TFI Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo) w wykonaniu umowy o współpracy zawartej z Emitentem w dniu 19 marca 2010 r. (raport bieżący nr 14/2010 z dnia 20 marca 2010 r.) dokonało uzgodnionych zmian w statucie Funduszu („ALLIANZ Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”).

Zmiany powyższe wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 18 czerwca 2010 r. Nazwa funduszu zmieniona została na „Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”.

Treść pozostałych zmian w załączeniu.